Kontakt: benesov.kuzelky@seznam.cz  
Vítejte na webu TJ Sokol Benešov oddíl Kuželky
Přijďte si k nám zaházet ;) 

Aktuality | O POHÁR MĚSTA BENEŠOVA | Plán činnosti | Historie | Habaďůra | Ostatní | Diskuse

  » Družstvo "A"
  » Ženy 
  » Družstvo "B"
  » Družstvo "C"
  » Družstvo "D"
  » Dorost
  » Rekordy Kuželny

  Další odkazy:
  » Město Benešov
  » ČKA
  » Středočeský kuželkářský svaz    Na úvod trochu z historie kuželníků a kuželen v Benešově. Kuželníky byly skoro u každé hospody. Například Hospoda na Čápě,kde nyní stojí  Úřad práce. Tehdy tam ulice nebyla a chodilo se z ulice Zámecké (Tyršovy) a další kuželny byly v Bedrčské ulici (Čechova) pod obecními domy, Lidový dům ve Vlašimské ulici, Hospoda Na Tumovce v Hrazského ulici(Vodárenská), na Sladovce na Koupadlech, Hospoda v Sewaldovém lesíku dnes Křižíkova ulice, Hospoda Na Babě, Hospoda Na Koruně a U Černého koně. Nejvíce se ale hrálo Na Špitále na Koupadlech a na Čápě. Všechny tyto kuželníky byly převážně pískové. Na Koupadla chodila většinou parta lepších pánů a hrál se zde desetihaléřový honér.V roce 1946 se utvořila parta nadšenců a chodilo se hrát na Koupadla.
    Na úvod trochu z historie kuželníků a kuželen v Benešově.Kuželníky byly skoro u každé hospody. Například Hospoda na Čápě,kde nyní stojí  Úřad práce. Tehdy tam ulice nebyla a chodilo se z ulice Zámecké (Tyršovy) a další kuželny byly v Bedrčské ulici (Čechova) pod obecními domy, Lidový dům ve Vlašimské ulici, Hospoda Na Tumovce v Hrazského ulici(Vodárenská), na Sladovce na Koupadlech, Hospoda v Sewaldovém lesíku dnes Křižíkova ulice, Hospoda Na Babě, Hospoda Na Koruně a U Černého koně. Nejvíce se ale hrálo Na Špitále na Koupadlech a na Čápě.Všechny tyto kuželníky byly převážně pískové. Na Koupadla chodila většinou parta lepších pánů a hrál se zde desetihaléřový honér.V roce 1946 se utvořila parta nadšenců a chodilo se hrát na Koupadla.
    Na počátku se hrály různé zábavné hry a soutěže. V roce 1949 vstoupil klub v rámci sjednocení  do zdejšího Sokola. Činnost oddílu zůstávala prakticky stejná, teprve v roce 1950 se začala hrát župní soutěž. V roce 1952 se družstvo dostalo do svazového finále, kde obsadilo ll.místo a v roce 1960 tuto soutěž vyhrálo. V témže roce měl oddíl v různých soutěžích již tři družstva. V roce 1960 oddíl uspořádal též svůj první ples, který se s velkým úspěchem pořádal každoročně.V roce 1963 se dostavil výraznější úspěch – postup do II.ligy a součastně začal pracovat s dorostem, který se v pozdějších letech výrazně prosadil.V tomto roce se také začalo hovořit, že stávající kuželník musí ustoupit nové výstavbě administrativních budov.
    Díky podpoře města se podařilo zakoupit plány na výstavbu nového, již čtyřdráhového kuželníku, který by měl stát za sokolovnou.S vlastním výkopem základů se začalo 27.3.1966 a dne 30.8.1969 se moderní kuželník slavnostně otevíral.Nesmíme zde zapomenout na ty, kteří se zasloužili o stavbu a její dokončení. Dík patří městu a hlavně členům oddílu, zejména to byl Jirka Novák výborný organizátor a pracovitý člověk, který odpracoval nejvíce brigádnických  hodin a dále Františku  Vavříkovi , Josefu Petrámovi st., Václavu Laštovkovi, Jar. Kraifovi, Edovi Turčíkovi, J. Chajdrnovi z nichž každý odpracoval nemálo brigádnických  hodin. Je mnoho dalších nejmenovaných členů jimž patří dík nás všech ! Jejich zásluhou bylo vybudováno dílo v hodnotě 1,5 mil.korun, které nám mohlo kterékoliv město i kterýkoliv oddíl závidět.
    1964 - 1968 hrálo družstvo nejvyšší soutěž a to II. ligu po sestupu do krajského přeboru se v roce následujícím opět vrátilo do nejvyšší soutěže.V průběhu let byla hrána přátelská utkání a turnaje podnikových družstev a pravidelně se pořádají dodnes různé memoriály, jako poděkování zakládajícím členům oddílu.V roce 1969 se konal zájezd do Švýcarska – Curychu, který nám soupeři oplatili návštěvou v srpnu téhož roku, kdy se v Benešově konal mezinárodní turnaj za účasti BBSV Wien a 11. sekce Curych.V prosinci 1970 byl náš oddíl za úspěšnou práci pověřen reprezentací v Jugoslávii, kde byl hostem Kvamer Ricka, který přijel do Benešova v roce 1971. V roce 1972 byl zájezd do Vídně v roce 1974 jsme hostili sportovce z Lech Poznaň, kam opět naši na oplátku zavítali.
    V těchto letech  členové oddílu vzorně reprezentovali naše okresní město. 1972 – postup A mužstva do l. národní ligy na 200 hodů.Oddíl se nezaměřil pouze na své akce, ale konaly se zde i mistrovské soutěže a mezinárodní zápasy . 1970 – mistrovství ČSSR mužů na 200hodů a mistrovství žen na 100hodů, kontrolní start reprezentantů ČSR, kontrolní start juniorů ČSSR 1972 – krajský přebor mužů na 200hodů, přebor dorostenců a dorostenek ČSSR v jednotlivcích a družstvech 1973 – oblastní přebory mužů, žen, juniorů a juniorek v jednotlivcích 1974 – krajský přebor mužů, juniorů a juniorek, mistrovství ČSSR šestičlenných družstev žen za účasti mistryně světa Hany Konířové.
    Dále nesmíme opomenou mezinárodní zápas mezi muži a ženami ČSSR a Maďarska – za mužstvo ČSSR nastoupil též hráč domácího oddílu Václav Laštovka 1975 – krajský přebor juniorů , juniorek a mužů, turnaj dvojic na 200hodů sdružených a turnaj ČSAD čtyřčlenných družstev Velkým kladem byla práce s mládeží, kde dorostenci dosahovali velmi dobrých výsledků. V roce 1974 získalo družstvo dorostu titul přeborníka Středočeského kraje s právem zastupovat kraj na celostátních přeborech ČSSR Družstvo se umístilo na velmi pěkném 6.místě z dvanácti účastníků. V roce 1975 získal R.Havlíček titul dorosteneckého přeborníka kraje a šesté místo v přeboru ČSR. Juniorským přeborníkem kraje se stal J.Zoun, který získal v přeboru ČSR 17.místo a oddíl získal právem titul Vzorný oddíl ll.stupně.
    V 70.letech zahájily své soutěže i ženy. Pod trenérským dohledem p. V.Kočího sbíraly úspěchy  v soutěžích družstev i jednotlivkyň. Pokračovali jsme v pořádání podnikových turnajů, memoriálů i kraských soutěží s vysokou účastí a sbírali jedno uznání za druhým od Kuželkářského svazu, tak i od města za vzornou reprezentaci města i okresu. Několikrát jsme byli odměněni titulem ,,Vzorný oddíl´´  V. Laštovka a M. Svobodová byli vybráni do reprezentace.  V 80 letech měl oddíl 60 členů , bylo přihlášeno 5 družstev do soutěží od KP I.třídy po ligové soutěže. Ovšem tato doba nebyla tolik příznivá. Nedařilo se tak jak jsme si představovali. Důvodem byl i nedostatek financí na různé opravy a údržbu, což sebou neslo i neúspěch v podobě sestupu z ligy.
    90.léta minulého století kuželkáři opět ukázali , že mají svůj sport v srdci. Změna nastala i v novém vedení   ,, Českomoravský kuželkářský svaz´´ ukázal novou cestu a našemu oddílu svitlo na lepší časy. Muži, ženy i dorost opět vybojovali účast v ligových soutěžích a tím získali podporu města a nových sponzorů na rekonstrukce a vnitřní úpravy kuželníku, aby se opět zařadil k těm nemodernějším v republice. Velké díky patří zejména městu Benešov, které pomohlo nejvíce, ale bez obětavosti členů oddílu by se plány těžko uskutečňovaly. Mnoho úsilí, volného času při brigádách strávili kuželkáři. V novém tisíciletí můžeme být klidní, kuželky se  v Benešově hrát budou! A dobře!
    Rok 2002 byl velmi úspěšný pro našeho seniora Lászlo Molnára, který vybojoval 2.místo na Mistrovství ČR a Marcelu Černou, která  ve velké konkurenci obsadila stupeň nejvyšší, titul mistryně České republiky v kategorii seniorek. V následujícím roce 2003 se jí dokonce podařila i obhajoba tohoto titulu. Velký dík za reprezentaci oddílu a doufáme, že současní hráči vidí vzor a budou jej následovat.
    Budeme se opakovat, ale je vidět, že město dbá na kultivovanost sportu a jsme rádi, že nezapomíná na méně oblíbené sporty. Dotací od města dostal kuželník opět novou tvář. V minulých dvou letech proběhla snad nejrozsáhlejší rekonstrukce vnitřních prostor. Nové šatny,hlediště, soc. zařízení i hráčské náčiní, tím vším se můžeme pochlubit našim fanouškům i široké veřejnosti. Opět patříme mezi modernější kuželny a snažíme se to vracet formou úspěchů. Sezóna 2005-2006 dopadla velmi dobře družstvo ,,A´´se umístilo v III.KLM na 7.   místě, ,,B´´ družstvo v krajském přeboru na 2. místě, družstvo ,,C´´v krajské soutěži na pěkném 6. místě a  ženy v  II.KLŽ na 3. místě.
    V letošním roce opět pořádáme různé akce pro školy, mládež, registrované hráče z celé republiky i širokou veřejnost, tak aby se mohli s tímto sportem seznámit všichni ti co o něm nic moc nevědí a chtěli by to zkusit ale i pro ty kterým je tento sport víc než jen obyčejným sportovním odvětvím. 
Jsme rádi že si tento sport v našem městě zachoval svoji tradici i ve třetím tisíciletí, že může v letošním roce slavit 60. výročí založení klubu a doufáme že i budoucnost bude našemu oddílu nakloněna aspoň tak jako doposud.vytvořil Petr Seifert